• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท 2/2561

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวเละปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP