• BN-รับสมัคร
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-รับสมัคร--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10

สรุปจำนวนผู้สมัครเรียน

ที่ สาขา ระดับ จำนวน
1 การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 15 คน
2 ยุทธศาสการบริหารและการพัฒนา ปริญญาโท 4 คน
3 การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 4 คน
4 ยุทธศาสการบริหารและการพัฒนา ปริญญาเอก 1 คน

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP