• ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
เกี่ยวกับการสมัครเรียน


เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้โอนเงินที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 347-6-00183-0 ชื่อบัญชี กรอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแจ้งหลักฐานการโอนเงินที่ e-Mail: graduates@kpru.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร กรุณาโทร 055-706649 หรือ 085-4005550

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP