• สมัครเรียน64
  • gnruconference
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
สมัครเรียน64 gnruconference ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

                                      ขอเชิญเข้าร่วม The 2nd International and National Conference

สามารถติดต่อรายระเอียดได้ที่ http://site.bsru.ac.th/conference/

หรือ https://www.facebook.com/graduateschoolbsru

หรือตรวจสอบข้อมูลหัวข้อที่ทำการส่ง http://site.bsru.ac.th/conference/?page_id=53&fbclid=IwAR1kC9wmtKf2nwwNTeBgDXHhSqv4j5EWg_g_Rys7T620p1c-edfgoA_IBuYCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
90,169
เริ่ม 2019-11-26

MAP