• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

  บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิด “คลินิก i-Thesis” เพื่อให้บริการช่วยเหลือด้านการใช้งานและการแก้ไขปัญหาจากการจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ แล้ว 

  โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกวัน/ เวลา และคิวในการขอรับบริการได้จากหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือ QR Code 

  กรณีนักศึกษาต้องการเพียงโทรสอบถามเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ หรือมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ชื่อ กิบ เบอร์โทร 055-706555 ต่อ 1770

                       
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,064
เริ่ม 2019-11-26

MAP