• สมัครเรียน64
  • gnruconference
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
สมัครเรียน64 gnruconference ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
เกี่ยวกับการสมัครเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน

ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 309-4011-115 ชื่อบัญชี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

กรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาคารเรียน 12 ชั้น 7 เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770

(แนบหลักฐานการชำระเงิน) Email: graduates@kpru.ac.th

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
90,163
เริ่ม 2019-11-26

MAP