• BN-recruit
 • BN-Ror-10.jpg
 • banner-King
 • 7
BN-recruit1 BN-Ror-10.jpg2 banner-King3 54
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


 • 25096001.jpg
 • 25096002.jpg
 • 25096003.jpg
 • 25096004.jpg
 • 25096005.jpg
 • 25096006.jpg
 • 25096007.jpg
 • 25096008.jpg
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 • ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
 • ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559
 • ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 • ประจำเดือนเมษายน 2559
 • ประจำเดือนมีนาคม2559
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP