สถานที่จัดการประชุมวิชาการ

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา(SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเหตุ : ในรูปภาพแผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ดูตามหมายเลข 47 สำหรับบุคคลที่ต้องการมาฟังการประชุมสัมมนาวิชาการ
ในวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

3 reviews

4.0 stars

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706-555 ต่อ 1770,1780,1671 หรือ 091-836-5279, 085-400-5550

e-mail: graduates@kpru.ac.th

Copyright © conference21 2020